Літні зустрічі з українським фольклором

Wyróżnione

Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

PROGRAM

31 lipca 2021 r.

Zagroda w Koźlikach nad Narwią

12.30 – 16.30 – Warsztaty tradycji ukraińskich (Można wziąć udział w obu warsztatach. Maksymalnie w jednych warsztatach może wziąć udział 15 osób. Warsztaty są skierowane do uczestników w różnym wieku – zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Mogą brać w nich udział całe rodziny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia warsztatowe są bezpłatne.)

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 29.07.2021 na adres email: biuro@zup.org.pl

1) Warsztaty śpiewu pieśni kupalskich – prowadząca Elżbieta Tomczuk, folklorystka, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego oraz Zespołu „Rodyna” z Dubiażyna

Godz. 12.30-14.30

Czas trwania warsztatów: 2 godziny

Jedna grupa warsztatowa do 15 osób.

2) Warsztaty plecenia wianków

Godz. 14.30-16.30 

Czas trwania warsztatów: 2 godziny

Jedna grupa warsztatowa do 15 osób.

Kwiaty i zioła odgrywały dużą rolę w codziennym życiu mieszkańców podlaskich wsi. Były nie tylko ozdobą i nieodłącznym elementem tradycyjnych przydomowych ogródków, ale też używano ich w celach leczniczych, magicznych, a także obrzędowych.  

Na warsztatach zostaną przypomniane zapomniane nazwy gwarowe kwiatów i ziół, a także zostanie zaprezentowane, w jaki sposób wykorzystywano je do celów obrzędowych. Uczestnicy będą mieli okazję, aby upleść wianek, a także przygotować tradycyjny bukiet, który się święci w cerkwi na święta Jana i/lub na Splinie.

17.00 -18.00 – wykład/prezentacja obrzędów Podlasia  – Nina Jawdosiuk, Walentyna Klimowicz, Irena Jawdosiuk (zespół śpiewaczy z Dobrowody)

18.00 – koncert w wykonaniu zespołów z Podlasia

Wystąpią:

„Ranok” z Bielska Podlaskiego

„Dobryna” z Białegostoku

„Kresowki” z Hajnówki

„Werwoczki” z Orli

20.30 – obrzęd puszczania wianków, nawiązujący do ukraińskich zwyczajów letnich.

Festiwal jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP

Літні зустрічі з українським фольклором

Програм

31 липня 2021 р.

Загорода в Козликах над Нарвою

12.30 16.30  Майстер-класи українських традицій

– 12.30 – 14.30     Майстер-класи співу пісні купальських – ведуча Єлізавєта Томчук

– 14.30 – 16.30      Майстер-класи виплітання вінків

17.00-18.00 – лекція/презентація про українськи обряди на Підляшші – ведення Ніна Явдосюк, Валентина Климович, Ірена Явдосюк (ансамбль з Добриводи)

18.00 – концерт ансамблів з Підляшшя

Ансамблі, які беруть участь у фестивалі:

«Ранок» з Більська

«Добрина» з Білостока

«Кресовкі» з Гайнівкі

«Вервочки» з Орлі

20.30 – обряд пускання вінків на воду

Фестіваль реалізований завдяки: дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП

Концерт онлайн в рамках Вечора Колядок в Білостоці

Wyróżnione

Союз Українців Підляшшя

Відділ у Білостоці

сердечно запрошує на концерт онлайн в рамках

Вечора Колядок в Білостоці

на якому будуть представлені українські колядки з Підляшшя та України.

СУП відділ у Білостоці створує мизучнуй подарунок вам на завершення Різдвяного часу. Хай підляські українські колядки і щедрівки почують в кожному дому в цілому світі.

Прем’єра концерту 12 Лютого 2021 о 18:00 год. на сторінці Facebook

Союзу Українців Підляшшя

Концерт зреалузований дякуючи дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації РП.

Związek Ukraińców Podlasia

Oddział w Białymstoku

serdecznie zaprasza na koncert on-line w ramach

Wieczoru Kolęd w Białymstoku

podczas którego zaprezentowane będą ukraińskie kolędy z Podlasia i Ukrainy.

Premiera koncertu 12 luty 2021 godzina 18.00 na stronie Facebook

Związku Ukraińców Podlasia

https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Ukrai%C5%84c%C3%B3w-Podlasia-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F-583770561636115 Koncert zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

„Nad Buhom i Narwoju” za złotówkę!

Wyróżnione

„Nad Buhom i Narwoju” za złotówkę!

Wyjątkowo do końca roku można kupić archiwalne numery „Nad Buhom i Narwoju” z ostatnich lat oraz z 2020 roku (numery 1-5) jedynie za 1 zł (+ koszty wysyłki).

Numer 6/2020 – 6 zł (+ koszty wysyłki).

Informacji o dostępności konkretnych numerów pisma udziela Ludmiła Łabowicz mail: labowicz.ludmila@gmail.com tel. 609-048-496

«Над Бугом і Нарвою» лише за золотівку!

Винятково до кінця року можна придбати архівні номери «Над Бугом і Нарвою» за останні роки та за 2020 рік (номери 1-5) лише за 1 зл (+витрати за доставку).

Номер 6/2020 – 6 зл (+ витрати за доставку). Про конкретні числа «Над Бугом і Нарвою» питайте в Людмили Лабович майл: labowicz.ludmila@gmail.com телефон: 609-048-496

Rezultaty XVI Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ 2020» 08.11. 2020r.

Wyróżnione

Jury w składzie:

Ludmiła Łabowicz (przewodnicząca komisji) – filolog, badaczka folkloru, dziennikarka

Vita Kociubajło – instruktor śpiewu, dyrygentka, wokalistka

Marta Szałkiewicz – instruktor ds. muzyki Podlaskiego Instytutu Kultury, instruktor śpiewu w ZPiT Kurpie Zielone

wysłuchało łącznie 57 jednostek wykonawczych.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Czytaj dalej

Фестиваль української культури на Підляшші «Підляська осінь»

Wyróżnione

На жаль, з огляду на епідемічну ситуацію НЕ ВІДБУДУТЬСЯ два концерти в рамках Фестивалю української культури на Підляшші „Підляська осінь” – концерт з нагоди Ювілею 25-ліття Українського ансамблю пісні і танцю „Ранок” (24 жовтня) та концерт у Більському будинку культури (25 жовтня)концерт у Гайнівці та концерт он-ліне в Черемсі пройдуть без змін. Informujemy, że w związku z nowymi obostrzeniami, związanymi z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu jutrzejszego jubileuszowego koncertu naszego zespołu. Mamy nadzieję, że koncert będzie mógł odbyć się w bezpiecznych warunkach wiosną 2021 roku.

Czytaj dalej

На Івана, на Купала. Літні зустрічі з українським фольклором

Wyróżnione

Na Iwana, na Kupała. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim

Termin: 29 sierpnia 2020 r.

Miejsce: Zagroda w Koźlikach nad Narwią

Organizator: Związek Ukraińców Podlasia

Współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, Podlaski Instytut Naukowy

Czytaj dalej

IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Wyróżnione

Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski

UA/PL

ІІ Підляська українська наукова конференція «Культура та мова Підляшшя протягом століть» II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci” Більськ на Підляшші, 16-17 листопада 2018 р. / Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r. Місце конференції: МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В БІЛЬСЬКУ НА ПІДЛЯШШІ, ВУЛ. КАЗІМЕЖОВСЬКА 14 Miejsce konferencji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM, UL. KAZIMIERZOWSKA 14

Wyróżnione